Profesjonalna instalacja stacji ładowania

Instalacja stacji ładowania samochodu elektrycznego wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczne działanie. Powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami normy IEC 61851, która jest międzynarodowym standardem dla gniazd i wtyczek ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE). Norma ta zawiera wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i wydajności instalacji ładowarek do samochodów elektrycznych. Do tego zadania wymagane jest doświadczenie i odpowiednie narzędzia, aby zapewnić profesjonalne i bezpieczną pracę ładowarki.

Nieodpowiednie zainstalowanie ładowarki może prowadzić do poważnych problemów z bezpieczeństwem, takich jak pożary lub porażenie prądem. Może również powodować nieefektywne działanie ładowarki, co skutkować może dłuższym czasem ładowania i niższą wydajnością.

"Nasza firma posiada ponad 40 lat doświadczenia w dystrybucji i instalacji urządzeń z branży sprężonego powietrza i chłodnictwa. Efektem jest wdrożenie oraz obsługa ponad 3000 urządzeń na terenie całego kraju.

To doświadczenie, wraz ze zdobytą wiedzą, autoryzacją i partnerstwami z najważniejszymi dostawcami urządzeń oraz usług w Polsce i Europie plasuje nas jako rzetelnego partnera, gotowego do podejmowania wyzwań w raptownie rozwijającym się rynku elektromobilności."

Krzysztof Handke | Prezes Zarządu

Zapewniamy kompleksową usługę od A do Z, w której skład wchodzą między innymi:

Analiza obecnego stanu instalacji elektrycznej i dostępnej mocy przyłączeniowej.

Na podstawie audytu przeprowadzonego przez naszych techników przygotowujemy roboczy raport zawierający informację o możliwości realizacji założeń projektowych, niezbędnych modyfikacjach, propozycję poprowadzenia instalacji i umiejscowienia punktów ładowania.

Uzyskanie ekspertyzy ppoż. (jeżeli jest wymagana).

Pośredniczymy w uzyskaniu opinii o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony ppoż. z podpisem i pieczątką rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Współpracujemy z rzeczoznawcami znajdującymi się na liście https://kgpsp.bip.gov.pl/.

Modyfikacja i przygotowanie miejsce przyłączenia obwodu.

W przypadku gdy instalacja nie jest przygotowana do instalacji punktów ładowania dokonujemy wszelkich niezbędnych modyfikacji w celu prawidłowej instalacji stacji ładowania zgodnie z normą IEC 61851.

Układanie tras kablowych (w tym prace ziemne),

Prowadzimy instalacje zgodnie z preferencjami klienta. Możliwe jest poprowadzenie przewodów w istniejących trasach kablowych, ułożenie dedykowanych podwieszanych, ściennych lub gruntowych tras kablowych. W przypadku prowadzenia tras przez strefy pożarowe wykonujemy przejścia ogniowe (w systemie Hilti).

Montaż stacji ładowania na ścianie lub w gruncie (wraz z niezbędnym osprzętem).

Wykonujemy montaż zgodnie z preferencjami klienta:

 • Ścienny bezpośredni
 • Grunotwy na słupku
 • Sufitowy na słupku

Zakres prac zawiera również usadowienia wkładów lub bloków fundamentowych.

Konfiguracja i uruchomienie stacji ładowania.

Pierwsze uruchomienie stacji i wprowadzenie danych zgodnych z uwarunkowaniami sieci elektrycznej w danek instalacji.

Konfiguracja i optymalizacja instalacji w przypadku wielu stacji ładowania.

W celu optymalnego wykorzystania dostępnej mocy przyłączeniowej oraz pozostałych dostarczanych technologii, takich jak np. dynamiczne równoważenie mocy i balansowanie mocą instalacja oraz wszystkie obwody muszą być prawidłowo skonfigurowane. Konfiguracja obejmuje utworzenie instalacji ze wszystkimi punktami ładowania (obwodami), parametryzowanie każdego punktu ładowania, ustawienie harmonogramów, połączenie z licznikami pomiaru energii.

Integracja z systemem operatora

Konfiguracja komunikacji poprzez protokół OCPP z systemem (panelem) operatora, wstępna konfiguracja konta eksploatującego, wdrożenie cenników oraz testy działania systemu.

Montaż niezbędnej infrastruktury, oznaczeń poziomych i pionowych.

W skład infrastruktury wchodzą:

 • Instrukcje obsługi dla użytkowników,
 • Oznakowanie pionowe, znak D-23c oraz pozostałe,
 • Oznakowanie poziome, znaki P18 lub P-20,
 • Montaż odbojów pionowych oraz poziomych,
 • Opcjonalnie montaż czujników obecności pojazdu i monitoringu CCTV.
Pomiary końcowe

Montaż zakończony wykonaniem niezbędnych pomiarów elektrycznych:

 • Pomiar rezystancji izolacji przewodów,
 • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych,
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia oraz sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez zabezpieczenia,
 • Pomiar i sprawdzenie działania wyłącznika RCD (o ile zastosowano).
Przygotowanie dokumentacji do UDT oraz asysta przy odbiorze UDT

W imieniu eksploatującego (klienta) przygotowujemy wniosek o przeprowadzenie badań technicznych i dopuszczenie stacji ładowania do eksploatacji. Podczas badania technicznego przeprowadzanego przez UDT nasz technik jest obecny w celu sprawnego wykonania badania i odpowiedzi na pytania ze strony inspekcji.

Jesteś zainteresowany wyceną profesjonalnego montażu?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, wiadomość email lub telefonicznie.

Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu 24 godzin lub wcześniej.

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wpisach

Wiadomości branżowe
Wskazówki odnośnie użytkowania
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
✌ Obiecujemy nie wysyłać spamu.